Insignia

 

610 SMITHTOWN BYPASS

SMITHTOWN, NEW YORK 11787

(631) 656-8100

http://insigniasteakhouse.com/